Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

3 * 2/3 = 2/1 = 2

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Násobení: 3 * 2/3 = 3 · 2/1 · 3 = 6/3 = 2 · 3/1 · 3 = 2
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(6, 3) = 3. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 3 a dostaneme 2/1.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Příklady použití:

sčítání zlomků: 2/4 + 3/4
odčítání zlomků: 2/3 - 1/2
násobení zlomků: 7/8 * 3/9
dělení zlomků: 1/2 : 3/4
umocnění zlomků: 3/5^3
umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2
sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7
dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2
složený zlomek: 5/8 : 2 2/3
číslo na zlomek: 0.625
zlomek na desetinné číslo: 1/4
zlomek na procenta: 1/8 %
porovnávaní zlomků: 1/4 2/3
násobení zlomku celým číslem: 6 * 3/4
odmocnina ze zlomku: sqrt(1/16)
krácení a usměrňování zlomků: 4/22
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
zlomek ze zlomku: 3/4 z 5/7
násobení: 2/3 z 3/5
dělením najděte kvocient: 3/5 ÷ 2/3

Zlomky v slovních úlohách:

 • Dělníci 8
  Dělníci za 3 1/2 hodiny vyloží vagon. Kolik vyloží za 2 hodiny?
 • Mobily
  V telefonu je celá řada vyzváněcích tónů. 1/3 je nahraných od výrobce. 2/5 vyzvánění jsou melodie. Složené uživatelem ve speciálních programech a zbylých 12 zvonění jsou digitální nahrávky. Kolik vyzvánění je v telefonu celkem?
 • Rovnice s iks
  Řešte následující rovnici: 2x- (8x + 1) - (x + 2) / 5 = 9
 • Rovnice se zlomky 4
  Součet jeho čtvrtiny a jeho pěti dvanáctin je (-1/3)
 • Zlomek ze zlomku
  Kolik je z dvanáct dvě čtvrtiny?
 • Zmen usečku
  Zmen usečku MN, MN=4,7 cm v poměru 5:3.
 • Salát 2
  Na salát je potřeba dvě desetiny kg mrkve, jedna desetina kg hrášku a tři desetiny kg rajčat. Vyjádři zlomkem, jakou hmotnost má zelenina, která se dá do salátu. Výsledek převeď na gramy.
 • Hodiny
  Kolik je hodin, pokud čas, který uplynul od 8:00 tvoří 2/5 času, který uplyne do půlnoci?
 • Dvě pizzy
  Jacobsova maminka koupila dvě celé pizzy. Snědl 2/10 pizzy a jeho otec 1 1/5. Kolik zbývá?
 • Neznámé číslo
  Určete neznámé číslo, které se rovná čtvrtině pětiny z čísla, které je o 152 větší než neznámé číslo.
 • Žák ZŠ
  Jsem žákem ZŠ, na cvičení rodičů s dětmi jsem chodila 1/4 svého věku,1/3 na kreslení,1/6 na flétnu. Prvni tři roky života jsem neměla žádný kroužek a nikdy jsem nechodila na dva kroužky najednou. Kolik je mi let?
 • Drogy
  Podle výzkumů se setká na konci základní školy s drogou jedna čtvrtina žáků. Z tohoto počtu 40% žáků drogu vyzkouší. Kolik žáků navštěvuje 9. Ročník, jestliže se k užití drogy přihlásilo 12 žáků?
 • Den
  Jakou část ze dne je 23 hodin 22 minut? Vyjádřete jako desetinné číslo.


slovní úlohy - více »