Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

(4 2/3) : (7) = 2/30,6666667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 4 2/3 na zlomek: 4 2/3 = 4 2/3 = 4 · 3 + 2/3 = 12 + 2/3 = 14/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 4 jmenovatelem 3. Celé číslo 4 je totéž jako 4 * 3/3 = 12/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 12 do čitatele 2. Nový čitatel je 12 + 2 = 14
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 14) nad jmenovatele 3.
 2. Dělení: 14/3 : 7 = 14/3 · 1/7 = 14 · 1/3 · 7 = 14/21 = 7 · 2 /7 · 3 = 2/3
  Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 7/1 je 1/7) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 7 a dostaneme 2/3.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »