Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

5 1/6 * 2 2/7 = 248/21 = 11 17/2111,8095238

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 5 1/6 na zlomek: 5 1/6 = 5 1/6 = 5 · 6 + 1/6 = 30 + 1/6 = 31/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 6. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 6/6 = 30/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 30 do čitatele 1. Nový čitatel je 30 + 1 = 31
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 31) nad jmenovatele 6.
 2. Konverze smíšeného čísla 2 2/7 na zlomek: 2 2/7 = 2 2/7 = 2 · 7 + 2/7 = 14 + 2/7 = 16/7

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 7. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 7/7 = 14/7
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 14 do čitatele 2. Nový čitatel je 14 + 2 = 16
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 16) nad jmenovatele 7.
 3. Násobení: 31/6 * 16/7 = 31 · 16/6 · 7 = 496/42 = 248 · 2/21 · 2 = 248/21
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(496, 42) = 2. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 248/21.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »