Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

5 4/5 + 8 1/3 - 23/4 = 503/60 = 8 23/608,3833333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 5 4/5 na zlomek: 5 4/5 = 5 4/5 = 5 · 5 + 4/5 = 25 + 4/5 = 29/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 5. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 5/5 = 25/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 25 do čitatele 4. Nový čitatel je 25 + 4 = 29
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 29) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 8 1/3 na zlomek: 8 1/3 = 8 1/3 = 8 · 3 + 1/3 = 24 + 1/3 = 25/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 3. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 3/3 = 24/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 1. Nový čitatel je 24 + 1 = 25
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 25) nad jmenovatele 3.
 3. Sčítání: 29/5 + 25/3 = 29 · 3/5 · 3 + 25 · 5/3 · 5 = 87/15 + 125/15 = 87 + 125/15 = 212/15
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 3) = 15. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 3 = 15. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.
 4. Odčítání: výsledek kroku č. 3 - 23/4 = 212/15 - 23/4 = 212 · 4/15 · 4 - 23 · 15/4 · 15 = 848/60 - 345/60 = 848 - 345/60 = 503/60
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(15, 4) = 60. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 15 × 4 = 60. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Příklady použití:

sčítání zlomků: 2/4 + 3/4
odčítání zlomků: 2/3 - 1/2
násobení zlomků: 7/8 * 3/9
dělení zlomků: 1/2 : 3/4
umocnění zlomků: 3/5^3
umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2
sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7
dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2
složený zlomek: 5/8 : 2 2/3
číslo na zlomek: 0.625
zlomek na desetinné číslo: 1/4
zlomek na procenta: 1/8 %
porovnávaní zlomků: 1/4 2/3
násobení zlomku celým číslem: 6 * 3/4
odmocnina ze zlomku: sqrt(1/16)
krácení a usměrňování zlomků: 4/22
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
zlomek ze zlomku: 3/4 z 5/7
násobení: 2/3 z 3/5
dělením najděte kvocient: 3/5 ÷ 2/3

Zlomky v slovních úlohách:

 • Vypočítaj
  156 - (4/10 + 3/100 + 5/1000)
 • Převody jednotek
  Proveďte následující údaje o délce
 • Koláčky
  Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu a Danka čtvrtinu koláčků. a) Jakou část koláčků snědli? b) Jaká část koláčků zůstala? Výsledky zapište jako desetinné číslo a do sešitu i jako zlomky.
 • Mistr a učeň
  Mistr natře střechu za tři hodiny, učeň za 4 hod. Kolik střechy natřou za hodinu a kolik za tři čtvrtě hodin?
 • V množině
  V množině N řešte danou rovnici: 1 – x + x2 - x3 + x4 – x5 + …. + = 1/3
 • Hrozno a krabice
  Do krabice s hmotností 1/4 kg jsem dal 3/5 kg hroznů. Kolik kilogramů váží hrozno a krabice celkem?
 • Ponořila
  Monika se ponořila 9 metrů pod hladinu oceánu. Pak se ponořila o 13 metrů hlouběji. Potom vystoupila o 19 a jedna čtvrtina metru. Jaká byla její pozice vzhledem k vodní hladinu (vodní hladina = 0, mínus hodnoty = nad hladinou vody, plus = nad hladinou vod
 • Žáci
  Ve dvou třídách se vybírají peníze. Kluci tvoří čtyři sedminy žáků. Včas nezaplatila čtvrtina kluků a šestina dívek, což dohromady znamenalo 12 hříšníků. Kolik celkem chodí do obou tříd žáků?
 • Tři kamarádi
  Josef, Petr a Pavel snesly každý z kopce 24 litrové vědra plné vody. Po tom, co dosáhly dna, bylo Jojove vědro plné pouze do 3/4, Petrovo vědro bylo plné do 2/3 a Pavel do 1/6. Kolik litrů vody při cestě dolů vylili?
 • Kbelíky
  Rachel naplní 9/10 kbelíku vodou a 3/5 dalšího kbelíku stejné velikosti. Jak moc má vody?
 • Tom si
  Tom si vydělal 480 babek prací ve skladu. ⅓ z toho zaplatil na dani a pojištění, pak cestou domů ze skladu zaplatil 1/240 výdělku za kelímek s kafem, ¼ policii jako pokutu za pití kafe na ulici, ⅙ zaplatil jako pokutu za zaparkování před výdejním okénkem,
 • Výpočty
  Zlomky: 14/17 . 34/56 + 6/9 + 10/13 : 5/26 = 10/16 - ¼ + 15/18 : 5/9 = ¾ . (25/42 - 3/7) +16/21 : 4/7 = 2. Celá čísla: (-12) + (-6). (-2) - (-14) : 2 = 35 : (-5) + (-12) . 2 + (-6) = 42 : (-3) . (-5) - (-12)+ (-16) =
 • Zlomek
  Číslo frac(0, overline(75))(0,75) zapište jako zlomek a/b, kde a je čitatel a b jmenovatel. a, b = přirozená čísla.


slovní úlohy - více »