Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

6 1/4 - 3 5/8 = 21/8 = 2 5/8 = 2,625

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 6 1/4 na zlomek: 6 1/4 = 6 1/4 = 6 · 4 + 1/4 = 24 + 1/4 = 25/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 6 jmenovatelem 4. Celé číslo 6 je totéž jako 6 * 4/4 = 24/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 1. Nový čitatel je 24 + 1 = 25
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 25) nad jmenovatele 4.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 5/8 na zlomek: 3 5/8 = 3 5/8 = 3 · 8 + 5/8 = 24 + 5/8 = 29/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 8. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 8/8 = 24/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 5. Nový čitatel je 24 + 5 = 29
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 29) nad jmenovatele 8.
 3. Odčítání: 25/4 - 29/8 = 25 · 2/4 · 2 - 29/8 = 50/8 - 29/8 = 50 - 29/8 = 21/8
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(4, 8) = 8. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 4 × 8 = 32. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »