Kalkulačka operace se smíšenými čísly

8 1/5 + 9 1/2 = 17710 = 17710 = 17.7

Kroky výpočtu

 1. Konverze smíšeného čísla 8 15 na zlomek: 8 1/5 = 8 15 = 8 · 5 + 15 = 40 + 15 = 415

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 5. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 55 = 405
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 40 do čitatele 1. Nový čitatel je 40 + 1 = 41
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 41) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 9 12 na zlomek: 9 1/2 = 9 12 = 9 · 2 + 12 = 18 + 12 = 192

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 9 jmenovatelem 2. Celé číslo 9 je totéž jako 9 * 22 = 182
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 18 do čitatele 1. Nový čitatel je 18 + 1 = 19
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 19) nad jmenovatele 2.
 3. Sčítání: 415 + 192 = 41 · 25 · 2 + 19 · 52 · 5 = 8210 + 9510 = 82 + 9510 = 17710
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 2) = 10. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 2 = 10. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Vypočítat další výraz:Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.
Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Příklady použití:

sčítání zlomků: 2/4 + 3/4
sčítání zlomků - pravý zlomek, v základním tvaru: 4/6+1/8
sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7
odčítání zlomků: 2/3 - 1/2
násobení zlomků: 7/8 * 3/9
dělení zlomků: 1/2 : 3/4
dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2
složený zlomek: 5/8 : 2 2/3
kolik je: 1/12 děleno 1/4
přeměna desetinného čísla na zlomek: 0.125 as a fraction
porovnávaní zlomků: 1/4 2/3
násobení zlomku celým číslem: 6 * 3/4
umocnění zlomků: 3/5^3
umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2
odmocnina ze zlomku: sqrt(1/16)
krácení a usměrňování zlomků: 4/22
smíšené a desetinná čísla: 1.5 - 1 1/5
odčítání smíšeného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
operace se smíšenými čísly: 8 1/5 + 9 1/2
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
konverze zlomku na procenta: 3/8 %
převod mezi zlomkem a číslem: 5/8
zlomek ze zlomku: 3/4 z 5/7
násobení: 2/3 z 3/5
dělením najděte kvocient: 3/5 ÷ 2/3
přeměna čísla na zlomek: 3.875
virální problém z Japonska (pořadí vyhodnocování dělení vs. zlomek): 9 - 3 ÷ 1/3 + 1