Zlomkový kalkulátorTato kalkulačka odečte odečte dva zlomky. Jak na odečítání zlomků? Když mají zlomky stejných jmenovatelů, kalkulačka jednoduše odečte čitetele a výsledek umístí nad společného jmenovatele. Potom výsledek zjednoduší na nejnižšího jmenovatele nebo smíšené číslo.

Výsledek:

9/12 - 5/12 = 1/30,3333333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Odčítání: 9/12 - 5/12 = 9 - 5/12 = 4/12 = 4 · 1/4 · 3 = 1/3
    Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(12, 12) = 12. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 12 × 12 = 144. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 4 a dostaneme 1/3.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »