Ťažnice zo súradníc

Je daný trojuholník ABC: A[-6,6; 1,2], B[3,4; -5,6], C [2,8;4,2]. Vypočítajte dĺžky jeho ťažníc

Správna odpoveď:

t1 =  9,8843
t2 =  9,8478
t3 =  7,7666

Postup správneho riešenia:

A=(6,6,1,2)=(6,6,1,2) B=(3,4,5,6)=(3,4,5,6) C=(2,8,4,2)=(2,8,4,2)  Tx=3Ax+Bx+Cx=3(6,6)+3,4+2,8=1520,1333 Ty=3Ay+By+Cy=31,2+(5,6)+4,2=1510,0667   TXAT = 2:1 t1 = AT+TX  AT=(TxAx)2+(TyAy)2=((0,1333)(6,6))2+((0,0667)1,2)26,5896  t1=23 AT=23 6,5896=9,8843
BT=(TxBx)2+(TyBy)2=((0,1333)3,4)2+((0,0667)(5,6))26,5652  t2=23 BT=23 6,5652=9,8478
CT=(TxCx)2+(TyCy)2=((0,1333)2,8)2+((0,0667)4,2)25,1777  t3=23 CT=23 5,1777=7,7666

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: