Rovnoramenný licho

Dĺžky základní rovnoramenného lichobežníka sú v pomere 5:3, ramená majú dĺžku 5 cm, výška v = 4.8 cm. Vypočítajte obvod a obsah lichobežníka.

Výsledok

o =  21.2 cm
S =  26.88 cm2

Riešenie:


3a = 5c
o = a+c+ 2*5
(a-c)/2 = sqrt(5*5-4.8*4.8)
S = 4.8 * (a+c)/2

3a-5c = 0
a+c-o = -10
a-c = 2.8
2S-4.8a-4.8c = 0

S = 672/25 = 26.88
a = 7
c = 21/5 = 4.2
o = 106/5 = 21.2

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rovnoramenný lichobežník
  licho_1 Vypočítajte obsah rovnoramenného lichobežníka, ktorého základne sú v pomere 4:3; rameno b = 13 cm a výška v = 12 cm.
 2. Rovnoramenný III
  demos Základňa rovnoramenného trojuholníka je 28 cm, obsah 482 cm2. Vypočítajte obvod tohto trojuholníka.
 3. Priekopa
  prikop Priekopa prierezu rovnoramenného lichobežníka o základniach 2m na 6m je hlboká 1,5m. Ako dlhý je svah priekopy?
 4. RR lichobežník
  lichobeznik_legend Základne rovnoramenného lichobežníka merajú 110m a 50m. Vzdialenosť medzi základňami je 40m. Vypočítajte jeho obvod.
 5. RR lichobežník v2
  lichobeznik Základne RR (rovnoramenného) lichobežníka merajú 16 cm a 4 cm, jeho obvod je 30 cm. Aký obsah má lichobežník?
 6. Násyp 3
  sss Kolmý prierez násypu okolo jazera má tvar rovnoramenného lichobežníka. Vypočítajte obsah kolmého prierezu, ak násyp je vysoký 4 m, horná šírka je 7 m a ramená sú dlhé 10 m.
 7. RR trojuholník
  triangle_3 Obvod RR trojuholníka (rovnoramenného) je 474 m, základňa je o 48 m dlhšia ako rameno. Vypočítaj obsah tohto trojuholníka.
 8. Rameno
  tetris Určte obsah lichobežníka, ktorý má základne 19 a 6 a výška je o 2 kratšia ako rameno.
 9. Lichobežník ABCD
  trapezoid_2 Vypočítajte obvod lichobežníka ABCD, keď poznáme stranu c=18, b=13 čo je zároveň aj výška a d=32.
 10. Pravouhlý lichobežník
  color_triangles Vypočítaj obsah pravouhlého lichobežníka ABCD s pravým uhlom pri vrchole A, ak |AC|=4cm, |BC|=3cm a uhlopriečka AC je kolmá na rameno BC.
 11. Lichobežník
  lichobeznik_4 Je daný lichobežník: c=4,2 cm, v=8cm, S= 42,4 cm, d= 8,4 Treba vypocitat: a, b, obvod o:
 12. Trojuholník - ťažšie
  Diamond_Triangle_regel V trojuholníku ABC je daná výška na stranu c 12 cm. Vypočítaj obsah tohto trojuholníka, ak a=15 cm a b=13 cm
 13. PT 11
  right_triangle Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ak jeho obvod je o=40 m a odvesna je dlhá 16 m.
 14. Vpísana kružnica
  inscribed345 Vypočítaj obvod a obsah vpísanej kružnice do trojuholníka s rozmermi 3 4 a 5 cm.
 15. Rovnostranný 3uholník
  eq_triangle Rovnostranný trojuholník má obvod 36 dm. Aký má obsah?
 16. Vzdialenosť
  origin_math Aká je vzdialenosť medzi počiatkom O and bodom A so súradnicami [7; -6]?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?