Úhly 20

V trojuholniku ABC je pomer veľkostí uhlov a: b=4:5. Uhol c má veľkosť 36°. Akú veľkosť majú uhly a, b?

Výsledok

a =  64
b =  80

Riešenie:


a=4/5*b
a+b+36 = 180

5a-4b = 0
a+b = 144

a = 64
b = 80

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Ostré uhly
  angles_meter Veľkosti ostrých uhlov v pravouhlom trojuholníku sú v pomere 1:8. Akú veľkosť má väčší z nich?
 2. Trojuholník - uhly
  triangles_16 Vnútorné uhly v trojuholníku sú 1:4:5 Aký je to trojuholník?
 3. Uhly
  triangle V trojuholníku má jeden vonkajší uhol veľkosť 156°24' a jeden vnútorný uhol 18°36'. Vypočítajte ostatné vnútorné uhly trojuholníka.
 4. Uhly trojuholníka - pomer
  237_triangle Ako mám zistiť typ trojuholníka ak je pomer uhlov 2:3:7 ?
 5. Rovnoramenný
  math_fun_1 Aké veľké sú uhly rovnoramenného trojuholníka ABC, ak jeho základňa je dlhá a=9 m a rameno b=6 m.
 6. Uhly na hodinách
  watch Určite veľkosť uhla, ktorý prebehne minutová ručička za 65 minút.
 7. Uhly 1
  angles Je pravda že susedné uhly nemajú spoločné rameno?
 8. Najmenší vnútorný uhol
  angles_3 Vypočítaj, akú veľkosť má najmenší vnútorný uhol v trojuholníku ABC, ak o jeho uhloch platí α : β : γ = 3:4:8
 9. Ťažisko
  triangles_13 V trojuholníku ABC s ťažiskom T platí b=7cm, tc=9cm uhol ATC je 112 stupňov. Vypočítajte dĺžku ťažnice ta.
 10. Ťažnica
  tazisko Ťažisko trojuholníka JKL je vzdialené od vrchola L 22 cm. Vypočítajte dĺžku ťažnice, ktorá začínajúna vrcholom L.
 11. Tetiva
  chord_1 Bod na kružnici je krajným bodom priemeru a tetivy veľkosti polomeru. Aký uhol zviera priemer s tetivou?
 12. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak prejde úsek trate za 49 minút, keď ide rýchlosťou 79 km/h. Akou rýchlosťou by musel ísť, aby sa čas jazdy skrátil o 11 minút?
 13. Uhol
  os_uhla Narysuj uhol |∠ ABC| = 160° a zostroj jeho os. Akú veľkosť má uhol, ktorý zviera os uhla s ramenom uhla?
 14. Uhlopriečka
  rhombus Môže mať kosoštvorec jednu uhlopriečku rovnako dlhú ako stranu?
 15. Trojuholník
  triangles Výpočtom over či sa dá trojuholník ABC zostrojiť, ak a=3 cm, b=7 cm, c=6 cm.
 16. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 17. Tupý uhol
  UholZSobr2 Aký tupý uhol zvierajú ručičky hodín o 17:00?