Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

- 3/8 * -4/9 = 1/60,1666667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Unárne mínus: -3/8 = -3/8
  2. Násobení: výsledek kroku č. 1 * (-4) = -3/8 * (-4) = -3 · (-4)/8 · 1 = 12/8 = 3 · 4/2 · 4 = 3/2
    Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(12, 8) = 4. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 4 a dostaneme 3/2.
  3. Dělení: výsledek kroku č. 2 : 9 = 3/2 : 9 = 3/2 · 1/9 = 3 · 1/2 · 9 = 3/18 = 3 · 1 /3 · 6 = 1/6
    Dělení dvou zlomků je stejné jako vynásobení prvního zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvním dílčím krokem je nalezení reciproké hodnoty (výměna čitatele a jmenovatele, převrácená hodnota 9/1 je 1/9) druhého zlomku. Dále vynásobte dva čitatele. Pak vynásobte dva jmenovatele. Dělení zlomků je vlastně násobení převráceným zlomkem. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 3 a dostaneme 1/6.
Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »