Zlomkový kalkulátorTato kalkulačka spočítá (sčítá, sečte) dva zlomky. Jak na sčítání zlomků? Pokud mají zlomky různých jmenovatelů, nejprve převede všechny zlomky na společného jmenovatele. Najde nejmenšího společného jmenovatele (NSM, LCD). Nebo druhá metoda – jednoduše vynásobte všechny jmenovatele a tak najděte společného jmenovatele. Když jsou všechny jmenovatele stejné, jednoduše sečtěte čitetele a umístěte výsledek nad společného jmenovatele. Potom výsledek zjednodušte na nejnižšího jmenovatele nebo smíšené číslo.

Výsledek:

1/2 + 2/3 = 7/6 = 1 1/61,1666667

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Sčítání: 1/2 + 2/3 = 1 · 3/2 · 3 + 2 · 2/3 · 2 = 3/6 + 4/6 = 3 + 4/6 = 7/6
    Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(2, 3) = 6. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 2 × 3 = 6. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 22.7.2024