Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

4 3/5 + 7 1/2 = 121/10 = 12 1/10 = 12,1

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 4 3/5 na zlomek: 4 3/5 = 4 3/5 = 4 · 5 + 3/5 = 20 + 3/5 = 23/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 4 jmenovatelem 5. Celé číslo 4 je totéž jako 4 * 5/5 = 20/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 20 do čitatele 3. Nový čitatel je 20 + 3 = 23
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 23) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 7 1/2 na zlomek: 7 1/2 = 7 1/2 = 7 · 2 + 1/2 = 14 + 1/2 = 15/2

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 2. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 2/2 = 14/2
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 14 do čitatele 1. Nový čitatel je 14 + 1 = 15
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 15) nad jmenovatele 2.
 3. Sčítání: 23/5 + 15/2 = 23 · 2/5 · 2 + 15 · 5/2 · 5 = 46/10 + 75/10 = 46 + 75/10 = 121/10
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 2) = 10. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 2 = 10. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »