Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

5 5/6 - 3 1/3 = 5/2 = 2 1/2 = 2,5

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 5 5/6 na zlomek: 5 5/6 = 5 5/6 = 5 · 6 + 5/6 = 30 + 5/6 = 35/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 6. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 6/6 = 30/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 30 do čitatele 5. Nový čitatel je 30 + 5 = 35
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 35) nad jmenovatele 6.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 1/3 na zlomek: 3 1/3 = 3 1/3 = 3 · 3 + 1/3 = 9 + 1/3 = 10/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 3. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 3/3 = 9/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 9 do čitatele 1. Nový čitatel je 9 + 1 = 10
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 10) nad jmenovatele 3.
 3. Odčítání: 35/6 - 10/3 = 35/6 - 10 · 2/3 · 2 = 35/6 - 20/6 = 35 - 20/6 = 15/6 = 3 · 5/3 · 2 = 5/2
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(6, 3) = 6. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 6 × 3 = 18. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 3 a dostaneme 5/2.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »