Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

5 7/8 + 1 1/3 = 173/24 = 7 5/247,2083333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 5 7/8 na zlomek: 5 7/8 = 5 7/8 = 5 · 8 + 7/8 = 40 + 7/8 = 47/8

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 8. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 8/8 = 40/8
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 40 do čitatele 7. Nový čitatel je 40 + 7 = 47
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 47) nad jmenovatele 8.
 2. Konverze smíšeného čísla 1 1/3 na zlomek: 1 1/3 = 1 1/3 = 1 · 3 + 1/3 = 3 + 1/3 = 4/3

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 3. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 3/3 = 3/3
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 3 do čitatele 1. Nový čitatel je 3 + 1 = 4
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 4) nad jmenovatele 3.
 3. Sčítání: 47/8 + 4/3 = 47 · 3/8 · 3 + 4 · 8/3 · 8 = 141/24 + 32/24 = 141 + 32/24 = 173/24
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(8, 3) = 24. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 8 × 3 = 24. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 22.7.2024