Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

7 3/25 - 6 4/15 = 64/750,8533333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 7 3/25 na zlomek: 7 3/25 = 7 3/25 = 7 · 25 + 3/25 = 175 + 3/25 = 178/25

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 25. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 25/25 = 175/25
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 175 do čitatele 3. Nový čitatel je 175 + 3 = 178
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 178) nad jmenovatele 25.
 2. Konverze smíšeného čísla 6 4/15 na zlomek: 6 4/15 = 6 4/15 = 6 · 15 + 4/15 = 90 + 4/15 = 94/15

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 6 jmenovatelem 15. Celé číslo 6 je totéž jako 6 * 15/15 = 90/15
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 90 do čitatele 4. Nový čitatel je 90 + 4 = 94
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 94) nad jmenovatele 15.
 3. Odčítání: 178/25 - 94/15 = 178 · 3/25 · 3 - 94 · 5/15 · 5 = 534/75 - 470/75 = 534 - 470/75 = 64/75
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(25, 15) = 75. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 25 × 15 = 375. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3


Poslední změna: 22.7.2024