Detské ihrisko 2

Detské ihrisko má tvar lichobežníka, ktorého rovnobežné strany majú dĺžku 36 m a 21 m, zvyšné dve strany dĺžku 14 m a 16 m. Určte veľkosť vnútorných uhlov lichobežníka.

Výsledok

A =  53.576 °
B =  66.868 °
C =  113.132 °
D =  126.424 °

Riešenie:

a=36 m c=21 m b=14 m d=16 m  x=ac=3621=15 m Δx,b,d  b2=x2+d22xdcosA  A=180πarccos(x2+d2b22 x d)=180πarccos(152+1621422 15 16)53.576453.576533435"a=36 \ \text{m} \ \\ c=21 \ \text{m} \ \\ b=14 \ \text{m} \ \\ d=16 \ \text{m} \ \\ \ \\ x=a-c=36-21=15 \ \text{m} \ \\ \Delta x,b,d \ \\ \ \\ b^2=x^2+d^2 - 2xd \cos A \ \\ \ \\ A=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+d^2-b^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ d } )=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+16^2-14^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 16 } ) \doteq 53.5764 \doteq 53.576 ^\circ \doteq 53^\circ 34'35"
B=180πarccos(x2+b2d22 x b)=180πarccos(152+1421622 15 14)66.867666.86866523"B=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+b^2-d^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ b } )=\dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+14^2-16^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 14 } ) \doteq 66.8676 \doteq 66.868 ^\circ \doteq 66^\circ 52'3"
C=180B=18066.8676=113.132=113.132=113755"C=180 - B=180 - 66.8676=113.132=113.132 ^\circ =113^\circ 7'55"
D=180A=18053.5764=126.424=126.424=1262526"D=180 - A=180 - 53.5764=126.424=126.424 ^\circ =126^\circ 25'26"

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Sejba
  tractor Traktor oseje priemerne za hodinu 1,5 ha. Za koľko hodín oseje pole tvare pravouhlého lichobežníka so základňami 635m a 554m a dlhším ramenom 207m?
 2. V stavebnici
  prism3 V stavebnici sú drevené hranoly rôznych tvarov. Jeden je 4-boký s podstavou pravouhlého lichobežníka (základne merajú 15cm a 27cm, ramená 16cm a 20cm. Druhý bol 3-boky hranol s rozmermi podstavy a=20cm, b=18cm, vb=30cm. Obidva hranoly mali výšku 10cm. Koľ
 3. Lichobežník pomer strán
  trapezium_7 Strany lichobežníka sú v pomere 2: 5: 8: 5. Obsah lichobežníka je 245. Nájdite výšku a obvod lichobežníka.
 4. Uhlopriečka lichobežníka
  stredova sumernost V lichobežníku ABCD sú dané dĺžky základní |AB| = 12 cm, |CD| = 8 cm. Bod S je priesečník uhlopriečok, pre ktorý platí |AS| = 6 cm. Vypočítaj dĺžku celej uhlopriečky AC.
 5. Lichobežník rr
  lichob_2 Nájdite k bodom A[-4,0], B[-1,4] body A1, B1 súmerné podľa osi y. Vypočítajte obvod lichobežníka AB B1 A1.
 6. Rovnoramenný lichobežník
  rrLichobeznik Rovnoramenný lichobežník ABCD o základniach dĺžky | AB | = 6 cm, | CD | = 4 cm je uhlopriečkami pretínajúcimi sa v bode S rozdelený na 4 trojuholníky. Akú časť plochy daného lichobežníka zaujímajú trojuholníky ABS a CDS?
 7. Základňe 2
  lichob_2 Obsah lichobežníka je 40,8 cm2. Vypočítajte výšku lichobežníka, ak má základňa dlhé 5,5 cm a 4,7 cm
 8. Lichobežník
  rt_iso_triangle Lichobežník je vytvorený odrezaním hornej časti pravouhlého rovnoramenného trojuholníka. Základňa lichobežníka je 10 cm a vrchná časť je 5 cm. Nájdite obsah lichobežníka.
 9. V lichobežníku
  image22 V lichobežníku ABCD sú dané základne: AB = 12cm CD = 4 cm A uhlopriečky sa pretínajú pod pravým uhlom. Aký je obsah tohto lichobežníka ABCD?
 10. Záhrada
  rr_lichobeznik Záhrada tvaru rovnoramenného lichobežníka má základne dĺžky 44 m a 16 m. Ramená majaú dĺžku 25 m. Koľko m2 plochy ostane na výsadbu stromov, ak 1/5 plochy je určená na cestu a chatu?
 11. Rovnoramenny 25
  rr_lichobeznik_4 Rovnoramenny lichobeznik ABCD. A=6cm, e=7cm a uhol delta =105°. Vypočítajte zvyšné strany.
 12. 4-boky 3
  4b_lichobeznik_hranol 4-boky hranol má objem 648cm kubických. Lichobeznik, ktorý je jeho podstavou má rozmery a-10cm, c-8cm, v-6cm. Vypocitaj výšku hranola
 13. Koľko 36
  vykop_2 Koľko m3 zeminy treba vykopať pri hlbeni 120m dlhej priekopy, ktorej priečny rez je rovnoramenny lichobeznik so zakladnami 2,3m a 3,3m, ak je hĺbka priekopy 90 cm?
 14. V pravouhlom
  rt_trapezium V pravouhlom lichobežníku ABCD s pravými uhlami pri vrcholoch A a D sa stranami a = 12cm, b = 13cm, c = 7cm. Určte veľkosti uhlov beta a gama a veľkosť výšky v.
 15. Kanál 3
  vykop Vypočítajte obsah priečneho rezu zavlažovacieho kanála lichobežníkového kanála, ak je jeho horná šírka 7,9 m, šírka dna je 5,5 m a hĺbka 2,8 m.
 16. ZIMA
  trapezium3 Mám pravouhlý lichobežník ZIMA (pravý uhol pri vrchole Z) ZI-7cm, ZM-5cm, AM-3.5cm a mám napísať aj postup a spraviť skúšku v konštrukčnej úlohe
 17. Záhadný obsah
  lichobeznik Je daný lichobežník ABCD. Vypočítaj jeho obsah, ak plocha trojuholníka DBC je 27 cm2.