Kružnicový oblúk v2

Polomer kružnice k meria 29 cm. Tetiva GH = 15 cm. Aká dlhá je úsečka TS?

Výsledok

|TS| =  0.99 cm

Riešenie:

Textové riešenie |TS| =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Most
  bridge_circle Mostný kruhový oblúk má rozpätie 198 m a výšku 16 m. Vypočítajte polomer kružnice kruhového oblúka.
 2. Tetiva 5
  chords_1 Vypočítaj dĺžku tetivy kružnice, ktorá je vzdialená od stredu kružnice 2,5 cm. Polomer je 6,5 cm.
 3. Tetiva
  tetiva Určite polomer kružnice v ktorej tetiva vzdialená 7 cm od stredu kružnice je o 10 cm dlhšia ako polomer kružnice.
 4. Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 5. Dve kružnice 2
  chords2 Dve kružnice s rovnykými polomermi 58 mm sa pretínajú v dvoch bodoch. Ich spoločná tetiva je dlhá 80 mm. Aká je vzdialenosť stredov týchto kružníc?
 6. Spoločná tetiva
  chord2 Dve kružnice s polomermi 13 cm a 18 cm sa pretínajú v dvoch bodoch. Ich spoločná tetiva je dlhá 22 cm. Aká je vzdialenosť stredov týchto kružníc?
 7. PT a kružnice
  r_triangle Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=6 a opísanej kružnice R=17.
 8. Vpísaná kružnica
  Su55k02_m10 Napíšte rovnicu kružnice vpísanej trojuholníku KLM, ak je K [2,1], L [6,4], M [6,1].
 9. Rezy gule
  sphere_cut V akej vzdialenosti od stredu pretína guľu s polomerom R=48 rovina, ak obsah rezu a obsah hlavného kruhu je v pomere 1/2.
 10. Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 11. Trojuholník ABC
  lalala V trojuholníku ABC so stranou BC dĺžky 2 cm je bod K stredom strany AB. Body L a M rozdeľujú stranu AC na tri zhodné úsečky. Trojuholník KLM je rovnoramenný s pravým uhlom pri vrchole K. Určte dĺžky strán AB, AC trojuholníka ABC.
 12. Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 24 a výška v = 14. Určite obvod trojuholníka.
 13. ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -20+15i.
 14. Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 40 a súčet odvesien je 56. Určte veľkosť odvesien.
 15. Priekopa
  prikop Priekopa prierezu rovnoramenného lichobežníka o základniach 2m na 6m je hlboká 1,5m. Ako dlhý je svah priekopy?
 16. Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?