RR lichobežník

Určite obsah rovnoramenného lichobežníka so základňou dĺžky 26, ramenom dĺžky 12 a uhlom medzi základňou a ramenom 65°.

Výsledok

S =  227.61

Riešenie:

Textové riešenie S =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rovnoramenný lichobežník
  licho_1 Vypočítajte obsah rovnoramenného lichobežníka, ktorého základne sú v pomere 4:3; rameno b = 13 cm a výška v = 12 cm.
 2. Dokážte
  lichobeznik_mo_z8_4 Lichobežník ABCD so základňami AB=a, CD=c má výšku v. Bod S je stred ramena BC. Dokážte že obsah trojuholníka ASD sa rovná polovici obsahu lichobežníka ABCD.
 3. Pravouhlý lichobežník
  color_triangles Vypočítaj obsah pravouhlého lichobežníka ABCD s pravým uhlom pri vrchole A, ak |AC|=4cm, |BC|=3cm a uhlopriečka AC je kolmá na rameno BC.
 4. Lichobežník
  trapezoid_1 Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 70 cm, |DC|=39 cm, |CB|=14 cm, |AB|=25 cm..
 5. Tetiva MN
  lyra_tetiva Tetiva MN kružnice je od stredu kružnice S vzdialená 114 cm. Uhol MSN má veľkosť 123°. Určite polomer kružnice.
 6. Trojuholník
  star Vypočítajte obsah trojuholníka ABC, ak je dané: b = c = 20 cm, r = 16 cm (r je polomer opísanej kružnice).
 7. SUS trojuholník
  triangles2 V trojuholníku sú dané dve strany dlhé 7 a 19 a uhol nimi zovretý 104°5'59″. Vypočítajte obsah tohto trojuholníka.
 8. Trojuholník SUU
  triangle_blue Trojuholník má jednu stranu dlhú 20 m a jeho dva vnútorné uhly majú veľkosť 60°. Vypočítajte obvod a obsah trojuholníka.
 9. Záhon
  triangle_flowers.JPG Kvetinový záhon má tvar rovnoramenného tupouhlého trojuholníka. Rameno má veľkosť 5.2 metrov a uhol oproti základni má veľkosť 108°. Aká je vzdialenosť základne od protiľahlého vrcholu?
 10. Trojuholník TBC
  isosceles_triangle Rovnoramenný trojuholník TBC má pri základni TB uhol veľkosti 58° a dĺžku ramena |TC|=|BC|=15. Akú dĺžku má základňa TB?
 11. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stúpa pod uhlom 54° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 517 m. Aká dlhá je je trať lanovky?
 12. Funkcie sinus, kosinus
  triangle2 Vypočítaj veľkosti zostávajúcich strán a uhlov pravouhlého trojuholníka ABC, ak je dané: b = 10 cm; c = 20 cm; uhol alfa = 60° a uhol beta = 30° (použi Pytagorova vetu a funkcie sínus, kosínus, tangens, kotangens)
 13. Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 30.
 14. Sínus
  sines V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0.3 a sin (β) = 0.5 vypočítajte sin (γ)
 15. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 16. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?