Uhlopriečky

V kosoštvorcami je dané a = 160 cm, alfa = 60 stupňov. Vypočítajte veľkosti uhlopriečok.

Výsledok

u1 =  160
u2 =  277.13

Riešenie:

Textové riešenie u__2 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku. Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Uhlopriečky
  diagonals Vypočítajte dĺžky uhlopriečok v kosoštvorci, ak jeho strana má dĺžku 19 a jeden jeho vnútorný uhol je 80°.
 2. Kosoštvorec
  rhombus Vypočítajte obvod a obsah kosoštvorca, ktorého uhlopriečky sú dlhé 5 cm a 14 cm.
 3. Uhlopriečky v kosoštvorci
  kosoctverec_color Dĺžka jednej uhlopriečky kosoštvorca je o 31 cm väčšia ako dĺžka druhej uhlopriečky, obsah kosoštvorca je 26 m2. Určite veľkosť uhlopriečok.
 4. Kosoštvorec
  rhombus_1 Zistite dĺžku druhej uhlopriečky kosoštvorca a obsah kosoštvorca. Obvod kosoštvorca je 20 cm a jedna z uhlopriečok je dlhá 5 cm.
 5. Kosoštvorec
  rhombus_4 Vypočítaj dĺžku uhlopriečky AC kosoštvorca ABCD, ak obvod kosoštvorca je 752 dm a druhá uhlopriečka BD má dĺžku 158 dm.
 6. Uhlopriečka kosoštvorca
  rhombus2_1 Obsah kosoštvorca je 720. Jedna uhlopriečka meria 41, nájdite dĺžku druhej uhlopriečky.
 7. Zostrojte 3
  kosodlznik3 Zostrojte kosoštvorec ABCD, ak veľkosť uhlopriečky AC je 6cm a BD je 8 cm.
 8. Lichobežník
  rectangular_trapezoid Sú uhlopriečky v pravouhlom lichobežníku navzájom kolmé a polia uhly?
 9. ABCD - kosoštvorec
  kosoctverec2 V kosoštvorci ABCD je uhlopriečka e = 24 cm a veľkosť uhla SAB je 28 stupňov, kde S je průsečnik uhlopriečok. Vypočítaj obvod kosoštvorca.
 10. Kosoštvorec ABCD
  rhombus6 Kosoštvorec ABCD, |AC| = 53 cm, |BD| = 84 cm. Vypočítajte obvod kosoštvorca.
 11. Kosoštvorec 2
  koso Vypočítajte obsah kosoštvorca, ktorý má výšku v=48 mm a kratšiu uhlopriečku u=60 mm.
 12. Hranol
  prism_rhombus_1 Vypočítajte objem hranola s kosoštvorcovou podstavou, ktorého jedna uhlopriečka podstavy má dĺžku 51 cm a hrana podstavy má dĺžku 29 cm. Dĺžka hrany podstavy je k výške hranola v pomere 1:5.
 13. Kosoštvorec
  rhomus_circle Je daný kosoštvorec o dĺžky strany a = 16 cm. Dotykový bod vpísanej kružnice delí jeho stranu na úseky a1 = 7 cm a a2 = 9 cm. Určite polomer r tejto kružnice a dĺžky uhlopriečok kosoštvorca.
 14. Kosoštvorec
  rhombus2_3 V kosoštvorci s obsahom 94 je jedna uhlopriečka o 8 dlhšia ako druhá. Určite dĺžky uhlopriečok a stranu kosoštvorca.
 15. Kosoštvorec
  rhombus2_2 Určite stranu kosoštvorca, ak jeho obsah S = 479 cm2 a jedna uhlopriečka u2 = 29 cm.
 16. Kosoštvorec a vpísaná
  rhombus_2 Kosoštvorec má stranu a = 16 cm, polomer vpísanej kružnice je r = 7 cm. Vypočítajte dĺžky oboch uhlopriečok.
 17. Lichobežník MO-5-Z8
  lichobeznik_mo_z8 Lichobežník ABCD je úsečkou CE rozdelený na trojuholník a rovnobežník, viď obrázok. Bod F je stredom úsečky CE, priamka DF prechádza stredom úsečky BE a obsah trojuholníka CDE je 3 cm2. Určte obsah lichobežníka ABCD.