Ihlan

Je daný pravidelný štvorboký ihlan, dĺžka podstavné hrany je 6 cm a výška ihlanu je 10 cm. vypočítajte dĺžku bočnej hrany.

Výsledok

s =  10.863 cm

Riešenie:

Textové riešenie s =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Opäť telesová uhlopriečka
  diagonal_rectangular_prism.JPG Vypočítajte povrch kvádra, ak je daný súčet veľkostí jeho hrán a + b + c = 19 cm a veľkosť telesovej uhlopriečky u = 13 cm.
 2. Kocka v guľi
  cube_in_sphere Kocka je vpísaná guli o objeme 9020 cm3. Určte dĺžku hrany kocky.
 3. Hranol
  prism-square Dĺžka, šírka a výška kolmého hranola sú 20, 16 resp. 9. Aká je dĺžka najdlhšej úsečky, ktorej koncové body sú vrcholy hranola?
 4. Kváder
  kvadr Kváder s podstavou 7cm x 3,9cm, telesová úhlapříčka 9cm. Urči výšku kvádra a dĺžku uhlopriečky podstavy.
 5. Kváder
  cuboid Kváder s hranou a=6 cm a telesovou uhlopriečkou u=18 cm má objem V=864 cm3. Vypočítajte veľkosti ostatných hrán.
 6. Vektor
  some_vector Vypočítajte veľkosť vektora v⃗ = (-8, 4.5, -3, 1, -5.5, 3.75)
 7. Sily
  ijk Na bod N pôsobia tri navzájom kolmé sily F1=18 N, F2=3 N, F3=8 N. Určte výslednicu F a uhly, ktoré zviera výslednica so zložkami F1, F2, F3.
 8. Uhlopriečka
  krychle Určte rozmery kvádra, ak telesová uhlopriečka dlhá 49 dm zviera s jednou hranou uhol 68 ° a s druhou hranou uhol 31 °.
 9. Kváder
  cuboid_3 Kváder ABCDEFGH s výškou 10 cm má podstavné hrany dĺžky 6 cm a 8 cm. Určte odchýlku telesovej uhlopriečky od roviny podstavy (zaokrúhlite na stupne).
 10. Kváder s podstavou
  hranol3b Kváder s podstavou a rozmermi 12 cm a 5 cm a výškou 4 cm. Stolár tento kváder rozrezal na dva zhodné trojboké hranoly s podstavami v tvare pravouhlého trojuholníka. Stolár vytvorené hranoly natrel farbou. Vypočítajte povrch jedného z týchto dvoch trojbokýc
 11. Kváder
  uhlopriecka Vypočítajte uhol ktorý zviera podstava kvádra 15 × 9 s telesovou uhlopriečkou dlhou 18.
 12. Telesová uhlopriečka kocky
  cubes_16 Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ak viete, že povrch jednej jej steny sa rovná 36 centimetrov štvorcových. Prosím, vypočítajte aj jej objem.
 13. Telesová uhlopriečka 2
  diagonal_1 Vypočítaj dĺžku telesovej uhlopriečky kocky s hranou 6cm
 14. Kocka - uhlopriečka
  cube_diagonal Určite dĺžku telesovej uhlopriečky kocky o hrane 89 dm.
 15. Guľa a kúžel
  cone_in_sphere Do gule s polomerom G = 30 cm vpíšte kužel s najväčším objemom. Aký je tento objem a aké sú rozmery kužela?
 16. Dve gule
  balls-inside-cylinder Dve gule, jedna s polomerom 8 cm a ďalšia s polomerom 6 cm, sa vloži do valcovej plastovej nádoby s polomerom 10 cm. Nájdite množstvo vody potrebnej na ich potopenie.
 17. Guľa vs. kocka
  koule_krychle Koľko % povrchu gule s polomerom 12 cm tvorí povrch kocky vpísanej robiť teto gule?