Sínus - stredná škola - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 139

 • Budova
  Budovu som zameral pod uhlom 30°. Keď som sa pohol o 5 m budovu som zameral pod uhlom 45°. Aká je výška budovy?
 • Sínus
  Určte najmenšie prirodzené číslo p, pre ktoré rovnica 4 sinx=p nemá riešenie.
 • RR lichobežník
  Určite obsah rovnoramenného lichobežníka so základňou dĺžky 95, ramenom dĺžky 27 a uhlom medzi základňou a ramenom 70°.
 • Kružnicový oblúk
  Polomer kružnice k meria 68 cm. Kružnicový oblúk GH = 47 cm. Aká dlhá je úsečka TS?
 • Lanovka 2
  Lanovka stúpa pod uhlom 51° a spája hornú a dolnú stanicu s výškovým rozdielom 838 m. Aká dlhá je je trať lanovky?
 • Šesťuholník S
  Vypočítajte obsah pravidelného šesťuholníka vpísaného do kružnice s polomerom r=9 cm.
 • Vrh
  Guľa bola vystrelená pod uhlom 62° začiatočnou rýchlosťou 224 m/s. Určite dĺžku vrhu. (g = 9,81 m/s2)
 • Loď
  Sila 300 kg (3000 N) je nutná na vytiahnutie lode po rampe so sklonom 14° zvierajúcom s vodorovnou rovinou. Koľko váži loď?
 • Veža
  Koľko m2 medeného plechu treba na výmenu strechy veže kužeľovitého tvaru, ktorej priemer je 24 m, uhol pri vrchole v osovom reze je 144°?
 • n-uholník
  Aká je dĺžka strany pravidelného 6-uholníka vpísaného do kružnice s polomerom 10 cm?
 • Trojuholník
  Vypočítajte obsah trojuholníka ABC, ak je dané: b = c = 17 cm, r = 19 cm (r je polomer opísanej kružnice).
 • Písomka
  Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • SUS trojuholník
  V trojuholníku sú dané dve strany dlhé 13 a 9 a uhol nimi zovretý 36°. Vypočítajte obsah tohto trojuholníka.
 • Stúpanie
  Na dopravnej značke, ktorá informuje o stúpaní, je napísané 8,5%. Auto prešlo 8 km po tejto ceste. Aký výškový rozdiel auto prekonalo?
 • Sínus
  V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0,5 a sin (β) = 0,6 vypočítajte sin (γ)
 • Dve loďky
  Dve loďky sú zamerané z výšky 150m nad hladinou jazera pod hĺbkovými uhlami 57° a 39°. Vypočítajte vzdialenosť oboch lodiek, ak zameriavací prístroj a obe loďku sú v rovine kolmej k hladine jazera.
 • Pozorovateľ
  Pozorovateľ vidí priamu ohradu dlhú 80 m v zornom uhle 30°. Od jedného konca ohrady je vzdialený 136 m. Ako ďaleko je od druhého konca ohrady?
 • Trojuholník a jeho výšky
  Vypočítajte dĺžky strán trojuholníka ABC, ak va=5 cm, vb=7 cm a strana b je o 5 cm kratšia ako strana a.
 • Rovnostranný trojuholník
  Aký musí byť najmenší polomer kruhovej dosky, aby sa z neho dal vyrezať rovnostranný trojuholník o strane 7 mm?
 • Okruh
  Vrcholy trojuholníka ABC ležia na kružnici s polomerom 3 tak, že ju delia na tri diely v pomere 4:4:4. Vypočítajte obvod trojuholníka ABC.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Sínus - príklady. Príklady pre stredoškolákov.