Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

1 2/4 * 3 5/6 = 23/4 = 5 3/4 = 5,75

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 1 2/4 na zlomek: 1 2/4 = 1 2/4 = 1 · 4 + 2/4 = 4 + 2/4 = 6/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 1 jmenovatelem 4. Celé číslo 1 je totéž jako 1 * 4/4 = 4/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 4 do čitatele 2. Nový čitatel je 4 + 2 = 6
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 6) nad jmenovatele 4.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 5/6 na zlomek: 3 5/6 = 3 5/6 = 3 · 6 + 5/6 = 18 + 5/6 = 23/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 6. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 6/6 = 18/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 18 do čitatele 5. Nový čitatel je 18 + 5 = 23
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 23) nad jmenovatele 6.
 3. Násobení: 6/4 * 23/6 = 6 · 23/4 · 6 = 138/24 = 23 · 6/4 · 6 = 23/4
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(138, 24) = 6. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 6 a dostaneme 23/4.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »