Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

2/5 * 3 1/2 + 4/5 = 11/5 = 2 1/5 = 2,2

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 1/2 na zlomek: 3 1/2 = 3 1/2 = 3 · 2 + 1/2 = 6 + 1/2 = 7/2

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 2. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 2/2 = 6/2
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 6 do čitatele 1. Nový čitatel je 6 + 1 = 7
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 7) nad jmenovatele 2.
 2. Násobení: 2/5 * 7/2 = 2 · 7/5 · 2 = 14/10 = 7 · 2/5 · 2 = 7/5
  Zlomky vynásobíme tak že násobíme čitatele čitelom a jmenovatele jmenovatelem. Výsledný zlomek zkrátíme největším společným dělitelem NSD(14, 10) = 2. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 2 a dostaneme 7/5.
 3. Sčítání: výsledek kroku č. 2 + 4/5 = 7/5 + 4/5 = 7 + 4/5 = 11/5
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 5) = 5. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 5 = 25. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3