Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

3 2/5 + 5 1/4 = 173/20 = 8 13/20 = 8,65

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 3 2/5 na zlomek: 3 2/5 = 3 2/5 = 3 · 5 + 2/5 = 15 + 2/5 = 17/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 5. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 5/5 = 15/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 15 do čitatele 2. Nový čitatel je 15 + 2 = 17
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 17) nad jmenovatele 5.
 2. Konverze smíšeného čísla 5 1/4 na zlomek: 5 1/4 = 5 1/4 = 5 · 4 + 1/4 = 20 + 1/4 = 21/4

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 5 jmenovatelem 4. Celé číslo 5 je totéž jako 5 * 4/4 = 20/4
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 20 do čitatele 1. Nový čitatel je 20 + 1 = 21
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 21) nad jmenovatele 4.
 3. Sčítání: 17/5 + 21/4 = 17 · 4/5 · 4 + 21 · 5/4 · 5 = 68/20 + 105/20 = 68 + 105/20 = 173/20
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(5, 4) = 20. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 5 × 4 = 20. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »