Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

4 7/9 - 3/15 = 206/45 = 4 26/454,5777778

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 4 7/9 na zlomek: 4 7/9 = 4 7/9 = 4 · 9 + 7/9 = 36 + 7/9 = 43/9

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 4 jmenovatelem 9. Celé číslo 4 je totéž jako 4 * 9/9 = 36/9
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 36 do čitatele 7. Nový čitatel je 36 + 7 = 43
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 43) nad jmenovatele 9.
 2. Odčítání: 43/9 - 3/15 = 43 · 5/9 · 5 - 3 · 3/15 · 3 = 215/45 - 9/45 = 215 - 9/45 = 206/45
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(9, 15) = 45. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 9 × 15 = 135. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »