Odmocnina - stredná škola - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 167

 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex_1 Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Cifry A, B, C
  numbers_8 Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Smerodajná
  standard-dev Vypočítajte smerodajnú odchýlku pre štatistický súbor dát: 63,65,68,69,69,72,75,76,77,79,79,80,82,83,84,88,90
 • Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 • Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 3x2+93x+714=0
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 • Výška lichobežníka
  trapezium3 Vypočítajte výšku lichobežníka ABCD, ak súradnice vrcholov sú: A [2, 1], B [8, 5], C [5, 5] a D [2, 3]
 • Trojuholník SSS
  triangle_ABC Vypočítajte obvod a obsah trojuholníka ABC, ak a=44, b=26 a c=51.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Odmocnina - slovné úlohy a príklady. Príklady pre stredoškolákov.