Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

12 9/10 + 8 3/5 = 43/2 = 21 1/2 = 21,5

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 12 9/10 na zlomek: 12 9/10 = 12 9/10 = 12 · 10 + 9/10 = 120 + 9/10 = 129/10

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 12 jmenovatelem 10. Celé číslo 12 je totéž jako 12 * 10/10 = 120/10
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 120 do čitatele 9. Nový čitatel je 120 + 9 = 129
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 129) nad jmenovatele 10.
 2. Konverze smíšeného čísla 8 3/5 na zlomek: 8 3/5 = 8 3/5 = 8 · 5 + 3/5 = 40 + 3/5 = 43/5

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 8 jmenovatelem 5. Celé číslo 8 je totéž jako 8 * 5/5 = 40/5
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 40 do čitatele 3. Nový čitatel je 40 + 3 = 43
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 43) nad jmenovatele 5.
 3. Sčítání: 129/10 + 43/5 = 129/10 + 43 · 2/5 · 2 = 129/10 + 86/10 = 129 + 86/10 = 215/10 = 5 · 43/5 · 2 = 43/2
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(10, 5) = 10. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 10 × 5 = 50. V dalším mezikroku krátíme čitatele i jmenovatele číslem 5 a dostaneme 43/2.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »