Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

7 2/9 + 6 5/6 = 253/18 = 14 1/1814,0555556

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 7 2/9 na zlomek: 7 2/9 = 7 2/9 = 7 · 9 + 2/9 = 63 + 2/9 = 65/9

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 7 jmenovatelem 9. Celé číslo 7 je totéž jako 7 * 9/9 = 63/9
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 63 do čitatele 2. Nový čitatel je 63 + 2 = 65
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 65) nad jmenovatele 9.
 2. Konverze smíšeného čísla 6 5/6 na zlomek: 6 5/6 = 6 5/6 = 6 · 6 + 5/6 = 36 + 5/6 = 41/6

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 6 jmenovatelem 6. Celé číslo 6 je totéž jako 6 * 6/6 = 36/6
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 36 do čitatele 5. Nový čitatel je 36 + 5 = 41
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 41) nad jmenovatele 6.
 3. Sčítání: 65/9 + 41/6 = 65 · 2/9 · 2 + 41 · 3/6 · 3 = 130/18 + 123/18 = 130 + 123/18 = 253/18
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(9, 6) = 18. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 9 × 6 = 54. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »