Bikvadratická rovnica + kvadratická rovnica - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 16

 • Zrezaný 12
  Zrezaný pravidelný štvorboký ihlan má objem 74 cm3, výšku v = 6 cm a obsah dolnej podstavy o 15 cm2 väčší ako obsah hornej podstavy. Vypočítajte obsah hornej podstavy.
 • Tri čísla 8
  Tri čísla, ktoré tvoria aritmetickú postupnosť, majú súčet 30. Ak odčítame od prvého 5, od druhého 4 a tretie ponecháme, dostaneme geometrickú postupnosť. Urči členy AP aj GP.
 • V rotačnom 2
  V rotačnom valci je dané: povrch plášťa (bez podstáv) S= 96 cm2 a objem V= 192 cm kubických. Výpočitajte polomer a výšku tohto valca.
 • V rotačnom
  V rotačnom valci je dané: povrch S= 96 cm2 a objem V= 192 cm kubických. Výpočitajte jeho polomer a výšku.
 • Stenové uhlopriečky
  Ak sú stenové uhlopriečky kvádra x, y a z (diagonály), potom nájdite objem kvádra. Vyriešte pre x=1,3, y=1,2, z=1,1
 • Dve tetivy 3
  Vypočítajte dĺžku tetivy AB a k nej kolmej tetivy BC, ak tetiva AB je od stredu kružnice k vzdialená 4 cm a tetiva BC má vzdialenosť 8 cm.
 • Tri členy GP
  Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.
 • Rovnica hyperboly
  Napíšte rovnicu hyperboly so stredom S[0;0], ktorá prechádza bodmi: A[5;3] B[8; -10]
 • Uhlopriečky
  Určte dĺžky uhlopriečok kosoštvorca, ak je obsah 156 cm2 a strana 13 cm.
 • MO Z8-I-1 2018
  Fero a Dávid sa denne stretávajú vo výťahu. Raz ráno zistili, že keď vynásobia svoje súčasné veky, dostanú 238. Keby to isté urobili za štyri roky, bol by tento súčin 378. Určte súčet súčasných vekov Fera a Dávida.
 • Vypočítajte 5
  Vypočítajte dĺžky strán a uhly v pravouhlom trojuholníku. S=210, o=70.
 • Uhlopriečky kosoštvorca
  Vypočítaj dĺžky uhlopriečok kosoštvorca, ak je obsah kosoštvorca 156cm štvorcových a dĺžka strany 13cm.
 • PT- euklid. vety
  Vypočítajte strany pravouhlého trojuholníka ak odvesna a= 6 cm a úsek na prepony, ktorý je priľahlý k druhej odvesne Cb je 5cm.
 • Kváder
  Kváder s hranou a=25 cm a telesovou uhlopriečkou u=57 cm má objem V=32000 cm3. Vypočítajte veľkosti ostatných hrán.
 • Bikvadratická
  Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: -4 x 4 +676 x2 -14400=0
 • Herónov dopočet
  Dopočítajte chýbajúcu stranu v trojuholníku so stranami 22 a 36 a obsahom 377,1.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Bikvadratická rovnica - príklady. Príklady na kvadratické rovnice.