Z9 – I – 5 MO 2018

Adam a Eva vytvářeli dekorace z navzájem shodných bílých kruhů. Adam použil čtyři kruhy, které sestavil tak, že se každý dotýkal dvou jiných kruhů. Mezi ně pak vložil jiný kruh, který se dotýkal všech čtyř bílých kruhů, a ten vybarvil červeně. Eva použila
tři kruhy, které sestavila tak, že se dotýkaly navzájem. Mezi ně pak vložila jiný kruh, který se dotýkal všech tří bílých kruhů, a ten vybarvila zeleně.

Eva si všimla, že její zelený kruh a Adamův červený kruh jsou různě velké, a začali společně zjišťovat, jak se liší.

Vyjádřete poloměry červeného a zeleného kruhu obecně pomocí poloměru bílých kruhů.

Výsledek

r1 = (Správná odpověď je: (sqrt(2)-1) * r) Nesprávné
r2 = (Správná odpověď je: r( fr(2,3) * sqrt(3) - 1)) Nesprávné

Řešení:

(2r)2+(2r)2=(r+2r1+r)2 4r2+4r2=(2r+2r1)2 8r2=(2r+2r1)2 r8=2r+2r1  r1=(21) r
a=2r h=3/2 a=3 r 2/3 h=r+r2  r2=2/3 3 rr r2=r(23 31)Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 24 komentářů:
#
Uzivatelka
a) - střed malé kružnice leží na úhlopříčce čtverce se stranou 2r
b) - střed malé kružnice lezi v rovnostranném trojúhelníku se stranou 2r v jeho těžišti ... těžnice = vyska. Těžiště leží v 2/3 délky těžnice (nebo v 1/3 délky těžnice)

2 roky  3 Likes
#
Žák
Snad průměry, poloměr je 2x

2 roky  1 Like
#
Žák
je to zle
alebo nespravne napisane

2 roky  1 Like
#
Dr Math
ano, cerveny kruh je 2r1 , opravili jsme, dekujeme

2 roky  1 Like
#
Žák
u toho výpočtu r1- po úpravě rovnice mi nevyjde r.(odmocnina ze dvou - 1), protoze  v rovnici vyjde 2r1, tudiz abychom dostali r1, tak musime celou rovnici vydelit 2, tedy odmocnina z 8 děleno 2 neni odmocnina ze 2, ale ze 4, takze vysledek je r1=r.(odmocnina ze 4 - 1)

#
Dr Math
ale r1 je spravne r1 = (sqrt(2)-1) * r ; mate tam pane Zaku chybu... kdyz uz odmocnina ze 4 je 2 napr. 2+1=3 a to by bylo velice lehke reseni

#
Žák
ale abych dostal odmocninu ze 2 tak bych musel celou rovnici vydelit 4 takze bych dostal r1/4

#
Dr Math
sqrt(8)/2 = sqrt(8/4) = sqrt(2)

#
Žák
jasne uz to chapu, dekuji

#
Žák
Nemá to být obecně??

#
Dr Math
ved to je obecne...

#
Žák
Co znamená h? Výška? A čeho?

#
Dr Math
h = vyska rovnostranneho trojuhelnika se stranou a...

#
Žák
Jestli mužu poprosit tohle není uloha 5 ale 6 máte špatně napsanou ulohu

#
Žák
Je to úloha 5

#
Žák
Nepopsal by to někdo slovy?

#
Propadám Panice
Mě to vyšlo úplně jinak. (nevím, jak se píšou odmocniny na počítači, tak to napíšu slovně.)
a) (odmocnina z 2 x 2r - 2r) : 2
b) (odmocnina z 3 x r) : 9

#
Žák
Tuto úlohu vůbec nepobírám a jak se zdá tak nejsem sám.

2 roky  1 Like
#
Žák
Vážně, mohl by to tady někdo popsat co se má dělat, je to tam jenom v rovniích a z toho to nepochopím

2 roky  1 Like
#
Řešitelka
Propadám Panice:
To a) máš dobře, jen to úprav do základního tvaru (vytýkání)

#
Pomoc
Tak to vůbec nechápu.. ještě jsme se tohle neučili

#
Žák
Zejtra to musím odevzdat a vůbec nevim co a jak.

#
Žák
taky to mám zítra odevzdat a nevím

#
Dr Math
Ulohy matematickej olympiady preci nejsou povinne a neni hanba nevyresit, ...

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Další podobné příklady a úkoly:

 • Provázok
  string Z provázku odstřihli 113 cm a zbytek rozdělili v poměru 5:6,5:8:9,5. Nejdelší část měřila 38 cm . Určí původní délku provázku?
 • Z6–I–5 MO 2019
  krize Útvar na obrázku vznikl tak, že z velkého kříže byl vystřižen malý kříž. Každý z těchto křížů může být složen z pěti shodných čtverců, přičemž strany malých čtverců jsou poloviční vzhledem ke stranám velkých čtverců. Obsah šedého útvaru na obrázku je 45 c
 • Z8–I–3 MO 2019
  bus27 Vendelín bydlí mezi dvěma zastávkami autobusu, a to ve třech osminách jejich vzdálenosti. Dnes vyrazil z domu a zjistil, že ať by utíkal k jedné, nebo druhé zastávce, dorazil by na zastávku současně s autobusem. Průměrná rychlost autobusu je 60 km/h. Jako
 • C – I – 3 MO 2018
  olympics_10 Nechť a, b, c jsou kladná reálná čísla, jejichž součet je 3, a každé z nich je nejvýše 2. Dokažte, že platí nerovnost: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9
 • Z5–I–1 MO 2018
  fixy_1 Míša má pět pastelek. Vojta jich má méně než Míša. Vendelín jich má tolik, kolik Míša a Vojta dohromady. Všichni tři dohromady mají sedmkrát více pastelek, než má Vojta. Kolik pastelek má Vendelín?
 • Z7-1-3 MO 2018
  lieskovce_1 Děda připravil pro svých šest vnoučat hromádku lískových oříšků s tím, ať si je nějak rozeberou. První přišel Adam, odpočítal si polovinu, přibral si ještě jeden oříšek a odešel. Stejně se zachoval druhý Bob, třetí Cyril, čtvrtý Dan i pátý Eda. Jen Franta
 • Z9 – I – 2 MO 2018
  equliateral V rovnostranném trojúhelníku ABC je K středem strany AB, bod L leží v třetině strany BC blíže bodu C a bod M leží v třetině strany AC blíže bodu A. Určete, jakou část obsahu trojúhelníku ABC zabírá trojúhelník KLM.
 • Z7-I-5 MO 2017
  triangle_1111_6 Prokop zostrojil trojuholník ABC, ktorého vnútorný uhol pri vrchole A bol väčší ako 60° a vnútorný uhol pri vrchole B bol menší ako 60°. Juraj narysoval v polrovine určenej priamkou AB a bodom C bod D, a to tak, že trojuholník ABD bol rovnostranný. Potom
 • Z9-I-5 MO 2017 obdélník
  flg Uvnitř obdélníku ABCD leží body E a F tak, že úsečky EA, ED, EF, FB, FC jsou navzájem shodné. Strana AB je dlouhá 22 cm a kružnice opsaná trojúhelníku AFD má poloměr 10cm. Určete délku strany BC.
 • Z7–I–2 MO 2017
  rt_triangle_2 Jsou dány dvě dvojice rovnoběžných přímek AB k CD a AC k BD. Bod E leží na přímce BD, bod F je středem úsečky BD, bod G je středem úsečky CD a obsah trojúhelníku ACE je 20 cm2. Určete obsah trojúhelníku DFG.
 • MO Z6–I–1 - 2017 - Anička
  numbs_9 Anička a Blanka si napsaly každá jedno dvojmístné číslo, které začínalo sedmičkou. Dívky si zvolily různá čísla. Poté každá mezi obě číslice vložila nulu, takže jim vzniklo trojmístné číslo. Od něj každá odečetla svoje původní dvojmístné číslo. Výsledek j
 • MO Z9–I–1 2017
  age_4 Věkový průměr všech lidí na oslavě byl roven počtu přítomných. Po odchodu jedné osoby, které bylo 29 let, byl věkový průměr zase roven počtu přítomných. Kolik lidí bylo původně na oslavě?
 • Bikvadratická
  eq2_6 Najděte největší přirozené číslo d, které má tu vlastnost, že pro libovolné přirozené číslo n je hodnota výrazu V(n)=n4+11n2−12 dělitelná číslem d.
 • Mnohočleny - trojčleny
  eq2_5 Nalezněte všechny trojčleny ? s celočíselnými koeficienty a, b a c, pro která platí P(1) < P(2) < P(3) a zároveň ((P(1)) 2 + ((P(2)) 2 + ((P(3)) 2 = 22.
 • Dlaždice MO-Z5-3-66
  stvorce Na obrázku je čtvercová dlaždice se stranou délky 10 dm, která je složena ze čtyř shodných obdélníků a malého čtverce. Obvod malého čtverce je pětkrát menší než obvod celé dlaždice. Určete rozměry obdélníků.
 • Z6–I–2
  chodnik_1 Pan Kostkorád vlastnil zahradu obdélníkového tvaru, na které postupně dláždil chodníky z jedné strany na druhou. Chodníky byli stejně široké , křížily se na dvou místech a jednou vydlážděná se při dalším dlážděním přeskakovala. Když pan Kostkorád vydláždi
 • Z9–I–3
  ball_floating_water Julince se zakutálel míček do bazénu a plaval ve vodě. Jeho nejvyšší bod byl 2 cm nad hladinou. Průměr kružnice, kterou vyznačila hladina vody na povrchu míčku, byl 8 cm. Určete průměr Julinčina míčku.