Pohyb

Ak pôjdeš rýchlosťou 4.4 km/h, prídeš na stanicu 45 minút po odchode vlaku. Ak pôjdeš na bicykli na stanicu rýchlosťou 13 km/h, prídeš na stanicu 30 minút pred odchodom vlaku.
Ako ďaleko je vlaková stanica?

Výsledok

s =  8.314 km

Riešenie:

v1=4.4 km/h v2=13 km/h t1=(x+45)/60 t2=(x30)/60 s=v1 t1=v2 t2 v1(x+45)=v2(x30) x=(v1 45+v2 30)/(v2v1)=(4.4 45+13 30)/(134.4)=29404368.3721 min t1=(x+45)/60=(68.3721+45)/60=3251721.8895 h t2=(x30)/60=(68.372130)/60=55860.6395 h  s=s1=s2 s1=v1 t1=4.4 1.8895=715868.314 km s=v2 t2=13 0.6395=715868.314=8.314  km v_{ 1 } = 4.4 \ km/h \ \\ v_{ 2 } = 13 \ km/h \ \\ t_{ 1 } = (x + 45)/60 \ \\ t_{ 2 } = (x - 30)/60 \ \\ s = v_{ 1 } \cdot \ t_{ 1 } = v_{ 2 } \cdot \ t_{ 2 } \ \\ v_{ 1 }( x+ 45 ) = v_{ 2 }( x - 30 ) \ \\ x = (v_{ 1 } \cdot \ 45+v_{ 2 } \cdot \ 30)/(v_{ 2 }-v_{ 1 }) = (4.4 \cdot \ 45+13 \cdot \ 30)/(13-4.4) = \dfrac{ 2940 }{ 43 } \doteq 68.3721 \ min \ \\ t_{ 1 } = (x + 45)/60 = (68.3721 + 45)/60 = \dfrac{ 325 }{ 172 } \doteq 1.8895 \ h \ \\ t_{ 2 } = (x - 30)/60 = (68.3721 - 30)/60 = \dfrac{ 55 }{ 86 } \doteq 0.6395 \ h \ \\ \ \\ s = s_{ 1 } = s_{ 2 } \ \\ s_{ 1 } = v_{ 1 } \cdot \ t_{ 1 } = 4.4 \cdot \ 1.8895 = \dfrac{ 715 }{ 86 } \doteq 8.314 \ km \ \\ s = v_{ 2 } \cdot \ t_{ 2 } = 13 \cdot \ 0.6395 = \dfrac{ 715 }{ 86 } \doteq 8.314 = 8.314 \ \text { km }Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
Dobrý deň. Napíšte mi prosím presne SLOVNE, VETAMI, čo s čím sa vypočítalo. Ďakujem.

avatar

Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Na bicykli
  car Marek išiel na prechádzku na bicykli. Za hodinu sa za ním po rovnako trase vypravil Ján autom, priemernou rýchlosťou 72 km/h a za 20 minút ho dohonil. Určí dĺžku trasy, ktorú Marek ušiel, než ho Ján dohnal a akou rýchlosťou Marek išiel?
 2. Vrtuľa
  Tupolev_Tu-95 Vrtuľa lietadla sa otáča uhlovou rýchlosťou 200 rad/s. A) Akou veľkou rýchlosťou sa pohybujú body na konci vrtule ak ich vzdialenosť od osy je 1,5 m? B) Akú dráhu uletí lietadlo počas jednej otočky vrtule pri rýchlosti 540 km/h?
 3. Turista
  tourist Turista precestoval 78km za 3 hodiny. Časť cesty išiel pešo rýchlosťou 6km/h, zvyšok cesty išiel autobusom rýchlosťou 30km/h. Ako dlho šiel pešo?
 4. Polohová energia
  energy Akú rýchlosť v km/h musia mať teleso s hmotnosťou 60 kg, aby jeho pohybová energia bola rovnaká, ako jeho polohová energia vo výške 50 m?
 5. Roman 2
  prskavka Roman svojich 10 rovnako veľkých prskaviek zapaľoval na Silvestra postupne. Najprv zapálil jednu. Keď z nej už zostávala iba desatina, zapálil druhú, keď z tej už zostávala iba desatina, zapálil tretiu a tak ďalej. .. Prskavky horia po celej svojej dĺžke r
 6. Tri linky
  clocks2 V 6 hodín ráno odchádzajú zo stanice 3 autobusové linky. Prvá linka má interval 24 minút. Druhá linka má interval 15 minút. Tretia linka jazdí v pravidelných intervaloch väčších ako 1 minúta. Tretia linka jazdí v rovnakom čase ako prvá, tiež v rovnakom čas
 7. Čučoriedky
  blueberry 5 detí nazbiera za 1,5h 4 litre čučoriedok. a) za koľko minút zoberú 3 deti 2 litre čučoriedok? b) koľko litrov čučoriedok zoberie 8 detí za 3h?
 8. Trojfázový účinník
  3phasesPower Dva wattmetre sú pripojené k meraniu výkonu pri 3 fázovom vyváženom zaťažení. Stanovte celkový výkon a účinník, ak dva wattmetre odčítajú 1 000 wattov (1) oba kladný a (2) druhý údaj záporný.
 9. Stroj
  resistor Stroj pracuje 7 hodin denně a vyrobí 1 součástky za 5 minut. Kolik součástek vyrobí za 1 hod? Kolik součástek vyrobí za 1 den?
 10. Žiaci 11
  painter Dvaja žiaci natreli triedu za štyri hodiny. Za aký čas ju natrú šiesti žiaci?
 11. Úroky
  exp_growth2 Aká je celková suma investície po 8 rokoch pri 3% úroku pri štvrťročnom zloženom úrokovaní (sen v roku 2019)?
 12. Meranie teploty
  teplomer Meteorologicke meranie ukázalo večernú teplotu o 18:00 hodine 21,3 stupna. O 21:00 sa ortuť teplomera zastavila na hodnote 20,5 stupna. O kolko stupnov sa znižila večerná teplota za 3 hodiny
 13. Vypočítaj 43
  skola_1 Vypočítaj koľko percent času v škole patrí prestávkam. Počítaj údaje za celý týždeň.
 14. Kamaráti 5
  family Erik sa kamaráti s dvoma dievčatami, Markétou a Lenkou a dvoma chlapcami, Tomášom a Robom. Keď jeho mama chcela vedieť, koľko majú tie deti rokov, povedal jej hádanku: Tomáš je o dva roky starší ako Robo. Súčet vekov chlapcov je rovnaký ako súčet vekov die
 15. Robotníci
  work Jeden robotník potrebuje na určitú prácu 40 hodín, druhý by ju vykonal za 30 hodín. Niekoľko hodín pracovali spoločne, potom bol druhý odvolaný a prvé dokončil sám prácu za 5 hodín. Koľko hodín pracovali spoločne a akú časť práce každý z nich vykonal?
 16. 45-te narodeniny
  clock-night-schr_1 V tomto roku oslávila pani Múdra 45-te narodeniny. Jej trom deťom je teraz 7,11 a 15 rokov. Za koľko rokov sa bude vek pani Chytré rovnať súčtu rokov jej detí?
 17. Dvojičky
  age Dvojičky Nina a Ema majú o 5 rokov mladšieho brata Michala. Všetci spolu majú 43 rokov. Koľko rokov má Michal?