Proťatá koule

Vypočítejte objem a povrch koule, jestliže poloměry rovnoběžných řezů jsou r1=31 cm, r2=92 cm a jejich vzdálenost v=25 cm.

Výsledek

V =  18984.5 dm3
S =  3441.5 dm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu. Chcete proměnit jednotku plochy? Chcete proměnit jednotku délky?

Další podobné příklady:

 1. Krychle
  squares_2 Jedna krychle je kouli vepsána a druhá opsána. Vypočítejte rozdíl objemů v obou krychlích, pokud rozdíl jejich povrchů je 254 cm2.
 2. Koule
  1sphere Povrch koule je 2820 cm2, hmotnost 71 kg. Jaká je její hustota?
 3. Vypočítejte 3
  cube_shield Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm .
 4. Kužel S2V
  popcorn Plášť kužele rozvinutý do roviny má tvar kruhové výseče se středovým úhlem 126° a obsahem 415 dm2. Vypočítejte objem tohoto kužele.
 5. Osový řez
  cone2 Osovým řezem kužele, jehož povrch je 208 dm2, je rovnostranný trojúhelník. Vypočítejte objem kužele.
 6. 4b jehlan
  jehlan_1 Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, výška je 10 cm a délka hrany základny 21 cm.
 7. Rotace
  cone_1 Pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 14 cm a 20 cm rotuje kolem delší odvěsny. Vypočítejte objem a povrch takto vzniklého kužele.
 8. Kvádr 42
  kvaderakocka Kvádr s podstavou o rozměrech 17cm a 13 cm má povrch 1342cm2. Vypočítejte výšku kvádru a načrtěte jeho síť.
 9. Kvádr
  cuboid_1 Kvádr má povrch 7086 cm2, délky jeho hran jsou v poměru 4:2:1. Vypočítej objem kvádru.
 10. Terezka
  cube Krychle má obsah podstavy 64 mm2. Vypočítej její délku hrany, objem a povrh plášte.
 11. Kužel
  cone-blue Vypočítej objem a povrch kužele, pokud průměr podstavy je d = 19 cm a strana kužele svírá s rovinou podstavy úhel 48°36'.
 12. Válec - základy
  cylinder Je dán válec o poloměru podstavy r=45 dm a výškou v=22 dm. Vypočtěte:
 13. Rasťo
  cubes3_6 Rasťo vymodeloval z plastelíny kvádr o rozměrech 2cm, 4cm, 9cm. Potom plastelínu rozdělil na dvě části v poměru 1: 8 z každé části udělal kostku. V jakém poměru jsou povrchy těchto kostek?
 14. Padesát
  cubes2_4 Padesát malých kovových krychlíček s délko hrany 2cm bylo přetvořeno a z této hmoty byla vyrobena jedna velká krychle. Jaký je její povrch?
 15. Objem krychle
  cubes3_5 Kolikrát se zvětší objem krychle, zvětší-li se její povrch čtyřikrát?
 16. Zvětšení krychle
  krychle_1 O kolik procent se zvětší objem a povrch krychle, zvětšíme-li její hranu o 38%.
 17. Hranol X
  hranol Hranol s hranami o délkách x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 10368 cm3. Jakou velikost má povrch tohoto hranolu?